Иванчуковская общеобразовательная школа I-III ступеней
Изюмского районного совета Харьковской области

ru

Допрофільна підготовка та профільне навчання

На достатньому рівні в ЗНЗ ведеться допрофільна підготовка та профільне навчання учнів.

Відведено години на вивчення курсу «Харківщинознавство» у 9 класі 1 година на тиждень та факультативного курсу «Православна культура Слобожанщини» у 5 класі 0,5 години на тиждень.

На реалізацію допрофільної підготовки, задоволення освітніх запитів учнів виділено: 0,5 години на тиждень на вивчення курсу «Орігаметрія» в 9 класі.

Програми з факультативних курсів та курсів за вибором наявні.

Відповідно до робочого навчального плану вчителі самостійно добирають підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерство освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання навчального плану відповідно до профільності навчання.

Навчальні заняття в профільних класах проводяться як в основній традиційній формі - уроку так і у вигляді лекцій, семінарських і лабораторно практичних занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій.

Протягом 2014/2015 навчального року проведено зустрічі учнів старших класів та представниками Ізюмського профліцею, Ізюмського аграрного ліцею, Харківського державного університету механізації та електрифікації сільського господарстів, Харківського національного аграрного університету. Знайомимо батьків з регіональними навчальними закладами (ліцеями, коледжами, технікумами).

Угоди про співпрацю укладені з Ізюмським професіональним ліцеєм, Харківським державним університетом механізації та електрифікації сільського господарства, Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С.Сковороди (згідно угоди спільно з ХНПУ на базі школи створено кафедру регіоналістики). У рамках співпраці передбачається проведення проведення профорієнтаційних бесід і організації екскурсій.

Адміністрація навчального закладу проводить поіменний моніто­ринг стану зайнятості випускників 9-, 11-х класів.

1 випускник 9 класу продовжують навчання в професійному ліцеї, 6 учнів продовжують навчання в Іванчуківській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

В 2014/2015 начальному році випускників 11 класу не було.

Школа постійно співпрацює з батьками та громадськістю села, вивчає запити батьків шодо необхідності ведення профільного навчання, залучаємо батьків до позакласної роботи з профорієнтації, проводимо консультації та тренінги для впровадження профільного навчання. В школі є комп'ютерний клас, кабінет фізики та математики, біології, німецької мови, історії, образотворчого мистецтва. Адміністрація школи працює над покращенням матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів. Ефективно використовується комп'ютерна техніка.

Таким чином, робота в данному напрямку у Іванчуківській ЗОШ І-ІІІ ст. проводиться на достатньому рівні. Проте, слід зазначити, що необхідно: