Иванчуковская общеобразовательная школа I-III ступеней
Изюмского районного совета Харьковской области

ru

Проектна діяльність

Сучасний етап реформування українського суспільства вимагає створення на всіх рівнях принципово нових ефективних систем управління розвитком освіти. Однією зі складових шляхів реформування управління є наукове обґрунтування та відпрацювання інноваційних моделей управління. Такою новою моделлю управління можна вважати використання проектної технології.

Першим реалізованим проектом став проект «Шкільна бібліотека – науково-консультативний центр школи ХХІ ст.». В рамках даного проекту шкільна бібліотека отримала книги та періодику на суму 5 тисяч гривень від Міжнародного фонду «Відродження».

Підсумовуючи досвід виконання проекту, слід зазначити, що учасників заходів найчастіше цікавило питання про використання довідкової літератури вчителями-предметниками під час навчальних занять, питання залучення позабюджетних коштів на покращення матеріально-технічної бази шкільної бібліотеки.

Під час виконання проекту на всіх стадіях проводилися оцінювання ефективності заходів. Для цього використовувалося власне спостереження та опитування учасників заходів шляхом бесіди.

В короткотривалій перспективі відбулося збільшення кількості читачів (крім учнів школи будуть охопленні батьки та випускники школи). В довготривалій перспективі, як результат реалізації проекту, очікується покращення якості виховної роботи школи та показників участі в предметних олімпіадах, конкурсах та складанні ЗНО, підвищення рівня вихованості та моральності учнів, формування стійких естетичних та моральних поглядів учнів, що збільшить кількість випускників, які навчатимуться на гуманітарних спеціальностях.

Завдяки реалізації проекту підвищився імідж Іванчуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів. І адміністрація школи, і районна влада усвідомили важливість участі у конкурсах проектів, адже така участь сприяє активізації діяльності громадськості, пошуку нових джерел фінансування, покращення матеріально-технічної бази навчального закладу. Реалізація проекту також дала початок створенню і функціонуванню ініціативної групи мешканців с.Іванчуківка «Місцеві ініціативи щодо покращення якості освіти», яка вже в квітні здобула перемогу в Обласному конкурсі міні-проектів та отримала грант в розмірі 19450 грн. на придбання переносного мультимедійного обладнання і меблів.

Метою наступного реалізованого міні-проекту «Місцеві ініціативи щодо покращення якості освіти» стало поліпшення стану матеріально-технічної бази Іванчуківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізюмської районної ради Харківської області. Завданнями міні-проекту було; покращення презентабельності Іванчуківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; впровадження мультимедійних засобів навчання в навчально-виховний процес; активізація пізнавальної активності учнів.

Слід відзначити, що реалізація міні-проекту «Місцеві ініціативи щодо покращення якості освіти» та участь навчального закладу в Національному проекті «Відкритий світ» покликані активізувати пізнавальну активність учнів, що в свою чергу відобразиться на рівні навчальних успіхів, на показниках участі учнів школи в районних та обласних предметних олімпіадах, конкурсах, роботі в Малій академії наук. Навчально-виховний процес в Іванчуківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів в ході реалізації обох проектів стане більш наближеним до сучасних інформаційних технологій. Також активізується розробка та впровадження інноваційних методів та засобів навчання.

В лютому 2013 році розпочато реалізацію проекту «Психолог – взаємодія – рівний – рівному». Саме під такою назвою було подано проекту пропозицію до Всеукраїнської мережі «Громадські ініціативи України». Метою даного проекту було покращення навчально-виховного процесу в Іванчуківській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Завданнями: активізація роботи психолога з пільговим контингентом учнів; збільшення кількості людей охоплених психолого-соціологічною службою; покращення психологічної допомоги дітям пільгових категорій.

Хоча ми і не отримали підтримки від ВМ «Громадські ініціативи України», але в результаті реалізації проекту відбулося покращення роботи психолога з пільговим контингентом, що дало можливість знизити соціальну напругу в громаді села Іванчуківка Ізюмського району, зменшити рівень протиправної поведінки. Також було оформлено кабінет психолога силами трудового колективу школи та завдяки підтримці спонсорів.

З метою залучення учнів до краєзнавчої роботи ініціативна група села Іванчуківка Ізюмського району Харківської області протягом лютого-серпня 2013 року реалізувала проект «Місцеві ініціативи для створення комфортних умов перебування дітей пільгових категорій мікрорайону школи». В ході реалізації проекту завдяки зусиллям колективу, підтримці спонсорів було повністю проведено ремонті роботи в кабінеті суспільствознавства.

Також адміністрація школи переймається і проблемами дошкільної освіти. З метою покращення умов підготовки дітей 5-річного віку в травні-серпні 2012 року було реалізовано міні-проект «Селу – гідну дошкільну освіту», завдяки якому вдалося зібрати кошти на придбання меблів для найменших школярів, іграшок та дитячих книжок. Реалізація даного проекту підштовхнула колектив до відкриття на базі Іванчуківської школи дошкільного підрозділу і реорганізації навчального закладу в НВК.

Також крім проектів, спрямованих на покращення матеріальної бази навчального закладу, педагогічний колектив школи реалізує і навчально-виховні проекти.

Протягом грудня 2012 року в початкових класах було реалізовано проект екологічного спрямування «В гості до ялинки» (керівник – вчитель початкових класів Зеленська О.Ю.), який було подано на розгляд журі ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок». В рамках проекту було проведено екскурсію до шкільного скверу, організовано зустріч з майстром лісу Ізюмського лісгоспу Тарасовим Констянтином Сергійовичем, створено альтернативу для ялинки (зелений букет з гілочок дерев, як вирубали для прорідження насаджень), проведено конкурс малюнків «Новорічна ялинка».

Протягом 2013/2014 навчального року було реалізовано проект соціального спрямування «Здорова нація – наше майбутнє», який було подано на розгляд журі ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок».

Метою даного проекту стало формування громадської свідомості щодо наслідків тютюнопаління серед дітей підліткового віку.

В рамках даного проекту було проведено наступні акції:

На етапі визначення проблемної ситуації було проведено анонімне анкетування серед учнів Іванчуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

В ході реалізації проекту ініціативна група прагнула сприяти створенню у кожного учня власної моделі поведінки, зорієнтованої на здоровий спосіб життя. Активістам вдалося привернути увагу дітей до проблеми, надати переконливу інформацію про ступінь ризику, допомогти виробити вміння та навички відповідальної поведінки.

З метою інформування громадськості колективом Іванчуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів створено веб-сайт школи, з 2009 року випускається шкільна газета «ПОРТФЕЛЬ», яка є лауреатом ХІІІ, ХV Національного конкурсу шкільних газет (2010 р., 2012 р.) та лауреатом ХVІ Міжнародного національного конкурсу шкільних медіа (2013 р.). До речі, створення і функціонування шкільної газети «ПОРТФЕЛЬ» є ще одним яскравим прикладом вдалої реалізації проектної технології.

Протягом жовтня-грудня 2013 р.навчальний заклад прийняв участь в у Національному проекті «Відкритий світ». Національний проект «Відкритий світ» - створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня на базі технологій радіозв’язку четвертого покоління 4G. Ціль проекту - забезпечити всі ЗОШ України сучасним обладнанням, учнів індивідуальними навчальними планшетами та створити електронний портал навчальних курсів. Наш навчальний заклад пройшов І етап відбору, але з технічних проблем (відсутність можливості підключення ЗНЗ до швидкісного каналу Інтернет) в подальшій реалізації проекту Іванчуківська ЗОШ І-ІІІ ступенів не приймає участі.

Відео-ролик Іванчуківської школи можна переглянути за посиланням.